top of page
Londyn Refleksje

INNOVATION - EINE QUELLE DES WACHSTUMS

Wir sind Experten in der Innovation sowohl eines Produktes, der Dienstleistung als auch des Managementprozesses. Innovationen in den Bereichen Produktentwicklung und Technologie sind am häufigsten auf dem Markt zu sehen. Untersuchungen zeigen jedoch, dass diese Innovationen derzeit am wenigsten rentabel sind. Unsere Erfahrung und unser Wissen ermöglichen es dem Unternehmen, kostengünstige Innovationen in Bezug auf alle zehn Aspekte der Funktionsweisen des Unternehmens zu diagnostizieren und umzusetzen. Diese Aspekte sind: Gewinnmodell, Geschäftskooperationsnetzwerk, Organisationsstruktur, Prozess- und Strukturmanagement, Leistung, Produkt- Serviceangebot, Vertriebskanäle, Marken- und Kundenbeteiligung.

Die Lösungen, die wir gemeinsam mit dem Unternehmen vorschlagen bzw. entwickeln, bringen hohe Gewinne bei relativ geringen Kosten. Firmen die mit uns kooperieren, nutzen unser Wissen und unsere Erfahrung, um ihre Vermögenswerte optimal zu nutzen, Prozesse neu zu organisieren, Kundenbedürfnisse zu stillen  oder auf diese zu reagieren. Um dies zu erreichen, verwenden wir die wissenschaftlich entwickelten und praktisch wiederholt überprüften Methoden der unternehmerischen Innovation.  Der große Vorteil liegt in der Messbarkeit: Unsere Kunden wissen, wie viel sie in welcher Zeit verdienen, wie hoch die Investitiosrendite ist und welche Umsetzungsmöglichkeiten sich in ihrer einzigartigen finanziellen und organisatorischen Situation im aktuellen Marktumfeld bieten. Unsere Dienstleistungen bringen messbare Vorteile aufgrund langjähriger Erfahrung, wissenschaftlicher Vorbereitung und vielseitiger Fach- und Geschäftskenntnisse.

VERTRIEBSEFFIZIENZ

business Handshake

Das gesamte Finanzvolumen in Ihrer Organisation stammt von ihren Kunden. Der Vertrieb ist ein wichtiger Bereich, und wir können den Vertriebsprozess in Ihrer Organisation rationalisieren und so die Verkaufsergebnisse verbessern.

 

Die Unterstützung von Vertriebsprozessen ist unsere Schlüsselkompetenz, die wir in vielen Vertriebsmanagementprojekten in verschiedenen Organisationen entwickelt haben. Unser Team besteht u.a. aus Mitarbeitern, die große Verkaufsteams geführt haben. Durch die Leitung von verschiedenen Projekten zur Steigerung der Vertriebseffizienz haben wir in der Vergangenheit an der Optimierung der internen Organisationsprozesse im Vertrieb und in der Vertriebsunterstützung erfolgreich gearbeitet. Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Erstellung und Beratung von Geschäftsmodellen und Gehaltssystemen.

Wir diagnostizieren professionell potenzielle und eingeschränkte Bereiche Ihrer Organisation und wählen die am besten geeigneten Tools aus, mit denen Sie den Verkaufsprozess verbessern und den Verkauf steigern können.

INTERKULTURELLE ZUSAMMENARBEIT

Dalej drużyno

Diversity Management, vor allem im kulturellen Bereich, ist für viele moderne Unternehmen eine Quelle des Wettbewerbsvorteils. Wie unsere Erfahrung zeigt, ist der Umgang mit kultureller Vielfalt eine große Herausforderung für Organisationen, die in unterschiedlichen Kulturen tätig sind oder interkulturelle Teams bilden.

Wir haben Erfahrung in der Arbeit mit Gruppen aus verschiedenen Kulturen - polnisch, amerikanisch, deutsch, indisch, vietnamesisch, israelisch und französisch. Wir arbeiten daran, die Stärken des Teams zu optimieren und Missverständnisse, die sich aus der Verwendung des jeweils eigenen kulturellen Schlüssels ergeben, zu beseitigen.

Program SEKTRUM

50% dofinansowania na doradztwo dla MSP

 

Wsparcie w odbudowie i rozwoju biznesu z sektora MŚP z woj. pomorskiego oferuje program SPEKTRUM, uruchomiony przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.

Dostępne dofinansowanie stanowi 50% wydatków kwalifikowanych poniesionych w ramach projektów doradczych, stanowiących pomoc w odbudowie, wzmocnieniu firmy po skutkach pandemii.

Culture4grow jest firmą akredytowaną przez Agencję Rozwoju Pomorza do świadczenia usług w ramach programu. Proponowane przez nas usługi doradcze mogą dotyczyć m.in. szeroko rozumianego doradztwa w prowadzeniu i rozwoju firmy.

Wyzwania z jakimi nie musisz pozostać sama/sam w pandemii to m.in.:

  • Chcesz wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie, by reorganizować procesy zachodzące w Twojej firmie w innowacyjny sposób i jeszcze efektywniej rozwijać się w aktualnym otoczeniu rynkowym i sytuacji pandemii?

  • Praca zdalna i sytuacja na rynku związana z COVID sprawiła, że w Twojej organizacji spadła efektywność a ludzie mają problem we współpracy?

  • Planujesz rozwinąć kompetencje swoich pracowników tak, aby zwiększyć ich skuteczność   i efektywność oraz motywację do budowy wartości Twojej firmy?

  • Chcesz, aby Twoja firma miała stabilną pozycję finansową, wysoki rating kredytowy, była wiarygodnym partnerem dla kontrahentów?

  • Potrzebujesz wiarygodnej i terminowej informacji finansowej o wynikach biznesu, przychodach i kosztach, marżach produktów i usług?

  • W zarządzaniu swoją firmą chcesz być elastyczny i zwinny, skutecznie realizować strategię, a jednocześnie mieć pewność, że biznes utrzymuje rentowność i stabilność finansową w zmiennym otoczeniu gospodarczym?

  • Jesteś dynamicznie rozwijającą się firmą, ale w procesie wzrostu skupiłeś się na klientach   i finansach zostawiając z tyłu zarządzanie ryzykiem i organizację procesów pozwalającą ograniczać ryzyka?

  • Jesteś dużą lub średnią firma i będziesz musiał niedługo sprostać wyzwaniom związanym  z raportowaniem niefinansowym lub wdrożeniem regulacji dotyczących sygnalistów?

  • Poszukujesz nowego modelu biznesowego, który będzie wspierał wdrażanie innowacji produktowych i procesowych, pozwoli na wzrost rentowności oraz długoterminowy rozwój Twojej firmy?

ZADBAJ O ROZWÓJ I STABILNE PODSTAWY DZIAŁANIA TWOJEJ ORGANIZACJI!

bottom of page