top of page

TEMATY SZKOLEŃ I WEBINARÓW, KTÓRE REALIZUJEMY

AKADEMIA LIDERA

Co to znaczy być liderem?

Rozwój i budowanie zaangażowania pracowników.

FEEDBACK

Informacja zwrotna i jej znaczenie.

Rozmowy na temat wykonywanej pracy, postaw i zachowań.

TRUDNE ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI I WSPÓŁPRACOWNIKAMI

Rozwiązywanie sytuacji trudnych

 i  konfliktowych.

Razem możemy osiągnąć więcej.

ZARZĄDZANIE SYTUACYJNE
ORAZ ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Delegowanie i rozwój pracowników

 w oparciu o właściwy dobór zadań.

KASA TO NIE WSZYSTKO

CZYLI MOTYWOWANIE POZAFINANSOWE

Narzędzia motywowania

 pozafinansowego w rękach szefa.

DELEGOWANIE ZADAŃ
I UPRAWNIEŃ

Rozwój szefa i pracownika poprzez delegowanie. Skuteczne delegowanie.

KONCENTRACJA
I EFEKTYWNOŚĆ W TRYBIE HOME OFFICE

Jak odnaleźć się w nowej

 rzeczywistości - izolacja i brak

 kontaktu ze współpracownikami

 a kultura organizacyjna.

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM 

Zrozumieć i opanować stres.

 Zarządzanie emocjami, jak przeprowadzić zespół przez najtrudniejsze emocje -zarządzanie w czasach pandemii.

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA 

Zwiększenie samodzielności w

poszukiwaniu sposobów realizacji

 trudnych celów poprzez

 identyfikowanie problemów.

INTELIGENCJA EMOCJONALNA
W ZARZĄDZANIU 

Jak nam może pomóc w trudnych

 sytuacjach zawodowych? Inteligencja emocjonalna a on-line.

WORK-LIFE BALANCE
W CZASACH COVID-19

Dostarczenie narzędzi do

 zrozumienia i wdrożenia niezbędnych

 zmian, aby osiągnąć równowagę

 w pracy i w życiu.

GRAMY DO JEDNEJ BRAMKI 

 

Efektywność i wydajność w pracy,

 praca zespołowa i motywowanie.

KAŻDY MOŻE BYĆ
MISTRZEM NEGOCJACJI 

Wspólne osiąganie porozumienia.

Budowanie postawy nastawionej na rozwiązanie problemu. Radzenie sobie z trikami i manipulacją w negocjacjach biznesowych.

AUTOPREZENTACJA
I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE
W BIZNESIE

Jak skutecznie prowadzić

 spotkania on line, jak skupić uwagę.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYKULTUROWA

Sprawniejsze zarządzanie poprzez lepsze zrozumienie perspektyw osób pochodzących z różnych kultur (pracowników, klientów, wyjście na rynki zagraniczne).

SPRZEDAŻ JAKO BUDOWANIE RELACJI - WYPRACUJ STRATEGIĘ SUKCESU

Sprzedaż wartości zwiększa wartość sprzedaży

bottom of page