top of page

NASZ ZESPÓŁ

dr Aneta Chybicka, www.culture4grow.com​

 

 • Psycholog, trener, coach oraz założycielka i dyrektorka merytoryczna firmy szkoleniowo-doradczej Culture4grow,

 • Doświadczenie badawcze – pracuje na Uniwersytecie Gdańskim, jako Pracownik Naukowy na Uniwersytecie Gdańskim, Katedra Psychologii Międzykulturowej i Rodzaju,

 • Doświadczenie szkoleniowo – konsultingowe - Prowadzi od 25 lat  szkolenia i doradztwo biznesowe w różnych organizacjach polskich          i międzynarodowych,

 • Badania Development Center i coaching - Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, formułowaniu ścieżek kariery, coachingu menadżerskiego.

 

 

Jolanta Łykowska, FCCA, www.lykowska.pl

 

 • 15-letnie doświadczenie w roli dyrektora finansowego, członka zarządu,   w organizacjach średnich i dużych, z różnych branż,

 • Partner biznesu w realizacji strategii i kreowaniu wartości firmy, wspierający optymalizację procesów dla zwiększenia elastyczności            i skuteczności działania,

 • Zrealizowane projekty w zakresie optymalizacji zarządzania finansami, wdrożenia rachunkowości zarządczej, raportowania wyników   finansowych, budżetowania, poprawy rentowności firmy,

 • Zarządzanie finansowaniem działalności,

 • Doświadczenie w realizacji projektów M&A. 

 

 

Olga Petelczyc, certyfikowany audytor www.olgapetelczyc.pl

 

 • 16-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów audytowych w Polsce  i zagranicą, w obszarach zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej        i ładu organizacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z przeciwdziałaniem korupcji i funduszy europejskich,

 • Ekspert w zakresie tworzenia procedur wewnętrznych i zarządzania ryzykiem,

 • Koordynatorka grupy ds. raportowania niefinansowego,

 • Wieloletnie doświadczenie we współpracy ze służbami audytu i kontroli,

 • Wykładowca akademicki, trener i prelegent na wielu konferencjach w kraju i zagranicą w tym organizowanych przez OECD i Komisję Europejską.

jolanta-l-32.jpg
bottom of page